De pot

Algemene voorwaarden De Pot

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op De Pot; het loyaliteitsprogramma van Only for Men. Door je te registeren bij Only for Men, via de website of in de winkel, doe je automatisch mee aan het loyaliteitsprogramma en ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Deelname

 • Deelname aan De Pot is kosteloos.

 • Voor deelname aan De Pot kun je je online of in de winkel registeren.

 • De Pot is geldig in alle winkels en in de webshop.

 • Om mee te kunnen doen met De Pot moet je 16 jaar of ouder zijn. Als je jonger bent dan 16 dien je toestemming te hebben van ouders/verzorgers.

 • Het is je eigen verantwoordelijkheid om je e-mailadres en contactgegevens actueel te houden. Je gegevens kan je inzien en bewerken in je online account.

 • De ingevulde persoonsgegevens worden opgeslagen in de database van Only for Men. Only for Men respecteert jouw privacy en wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je aan ons doorgeeft wordt behandeld in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving.

 • Om te profiteren van de voordelen van De Pot dien je een actieve e-mailabonnee te zijn bij Only for Men.

Potpunten sparen

 • Met De Pot kun je Potpunten sparen met je aankopen bij Only for Men, in de winkels en online. Je spaart bij iedere aankoop voor unieke activiteiten en aantrekkelijke deals.

 • Bij iedere 10 eurocent die je besteedt, ontvang je één Potpunt.

 • Er worden Potpunten gespaard over aankopen in alle winkels, dus ook over aankopen in de webshop, Het Magazijn en The Bakery.

 • Er worden alleen Potpunten gespaard als de verkoop aan de kassa op je klantnummer wordt aangeslagen of als je in de webshop ben ingelogd in je online account. In de winkels moet je dus altijd aangeven dat je een geregistreerde klant bent.

 • Gespaarde Potpunten blijven 12 maanden geldig nadat ze zijn toegekend; hierna vervallen ze automatisch.

 • Het is niet mogelijk om Potpunten “in te wisselen” voor geld of waardebonnen.

 • Wanneer je om wat voor reden dan ook korting ontvangt op een artikel, worden de Potpunten berekend over de actieprijs en niet over de originele verkoopprijs.

 • Acties kunnen online en in de winkels verschillen.

 • Indien nodig is het mogelijk om handmatig correcties op de puntenstand toe te laten passen binnen één maand en op vertoon van kassabon of orderbevestiging.

 • Only for Men kan in het kader van acties extra Potpunten toe kennen aan bepaalde transacties. De voorwaarden voor toekenning staan beschreven bij de desbetreffende actie.

 • Het actuele saldo van de gespaarde Potpunten is te vinden in je account en in diverse e-mailberichten.

 • De Potpunten worden direct na de kassatransactie toegekend, maar zijn pas na 24 uur zichtbaar in je online account.

 • Bij een webshopbestelling worden de Potpunten toegekend na verzending van de artikelen.

 • Als je artikelen retourneert, wordt het aantal punten dat je hiermee hebt gespaard weer in mindering gebracht op je puntenstand. Het kan enige dagen duren voordat dit zichtbaar wordt in het puntenoverzicht.

 • De gespaarde Potpunten zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden nagelaten, toegewezen, doorverkocht of worden samengevoegd met een andere deelnemer aan De Pot.

 • Indien een De Pot deelnemer ten onrechte Potpunten zijn ontzegd of onthouden, beperkt de aansprakelijkheid van Only for Men zich tot het bijschrijven van de punten.

 • Only for Men is gerechtigd het saldo van de Potpunten te corrigeren, wanneer blijkt dat sprake is van een onjuist saldo door toedoen van de deelnemer en/of systeem fout.

 • Het sparen van Potpunten is niet van toepassing op de volgende productgroepen:

 1. Plastic tasjes

 2. Vermaakkosten

 3. Verzendkosten

 4. Parkeervergoeding

 5. Horeca

 6. Aanbetalingen

 7. Afterpaykosten

 8. Cadeauverpakkingen

 9. Borduurkosten

 10. Donaties aan de Mannen voor Mannen Stichting

Categorieën

 • Op basis van jouw gespaarde Potpunten word je ingedeeld in de categorie brons, zilver of goud.

 • Afhankelijk van jouw categorie, ontvang je diverse persoonlijke voordelen. Hoe hoger jouw categorie, hoe meer voordeel je ontvangt.

 • Gouden klanten krijgen bij aankoop van een kostuum een voucher om het kostuum éénmalig te laten stomen. Deze actie is dus alleen geldig op het vertoon van de gekregen voucher.

 • Gouden klanten krijgen bij aankoop van schoenen een voucher om de schoenen éénmalig te laten poetsen. Deze actie is dus alleen geldig op het vertoon van de gekregen voucher.

 • Zilveren en gouden klanten krijgen korting op vermaakkosten. Deze korting is alleen geldig wanneer je op moment van aankoop de artikelen laat vermaken.

 • Door het krijgen of vervallen van Potpunten kun je continue van categorie wisselen.

 • Only for Men heeft te allen tijde recht om een klant van categorie te wijzigen.

 • Wanneer je een aanbieding misloopt door het niet juist toekennen van Potpunten, kan dit niet worden teruggedraaid.

 • 24 uur nadat je Potpunten zijn toegekend, wordt de categorie eventueel aangepast. Als je binnen dit tijdsgesprek een aankoop doet, dan wordt deze aankoop gedaan op de oude categorie totdat het in je online account is gewijzigd.

Deelname beëindigen

 • Je kunt je deelname aan De Pot op elk moment beëindigen door je uit te laten schrijven door de klantenservice.

 • Na beëindiging van deelname vervallen al je Potpunten. Dit kan achteraf niet meer ongedaan gemaakt worden.

Wijziging en beëindiging van De Pot

 • Only for Men heeft te allen tijde het recht om, zonder compensatie van deelnemers, het spaarprogramma te wijzigen of te beëindigen.

 • Only for Men zal de deelnemers van te voren over een wijziging of beëindiging informeren via de website of e-mailnieuwsbrieven.

 • Tot aan de datum van beëindiging kan gebruik gemaakt worden van de voordelen behorend bij de Potpunten. Na de beëindiging van De Pot zullen de punten komen te vervallen.

 • Wijzigingen met betrekking tot de categorieën mag Only for Men altijd doorvoeren.

 • Only for Men mag de bijbehorende voordelen van de categorieën, die persoonsgebonden zijn, op ieder moment wijzigen.

Misbruik en/of schade

 • Het is niet toegestaan om misbruik te maken van de voordelen en services van het spaarprogramma van Only for Men. Elk misbruik van De Pot en/of andere overtreding van deze voorwaarden kan leiden tot uitsluiting van deelname aan en/of ongeldig verklaring van ongebruikte punten.

 • Only for Men is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, geleden door of in verband met deelname aan De Pot. Ook is Only for Men niet aansprakelijk voor eventuele schade in verband met of als gevolg van beëindiging of wijziging van De Pot.

Overig

 • Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 • Only for Men behoudt zich het recht om deelnemers aan De Pot te controleren op naleving van de algemene voorwaarden.